Chrzest dziecka adoptowanego
Chrzest mógłby być dla rodziców adopcyjnych szczególną chwilą "narodzin" ich dziecka. Ale nie wszystkim rodzicom dane będzie to przeżyć.

Na pozór wszystko wydaje się banalne i proste. Bo przecież rodzice adopcyjni nabywają wobec dziecka takie same prawa, jakie mają rodzice naturalni: dziecko otrzymuje dokument z Urząd Stanu Cywilnego poświadczający, kto teraz jest jego rodzicem, otrzymuje nazwisko rodziców, a rodzice nadają mu imię (chyba że dziecko jest starsze i już ma swoje imię). Adopcja, podobnie jak więzi wewnątrzrodzinne, jest trwała i tylko w szczególnych okolicznościach można ją rozwiązać.

Gdy szczęśliwi rodzice, z nie mniej szczęśliwym dzieckiem znajdą się w domu zaczynają planować chrzest – taka jest kolej rzeczy. I w tym momencie mogą się pojawić trudności.

Chrzest dziecka adopcyjnego, które jeszcze nie było ochrzczone

Aby ochrzcić dziecko, najpierw należy się udać do księdza proboszcza. W księdze chrztów zapisuje on m.in. dane personalne dziecka. Rodzice adopcyjni wiedzą, że proces adopcyjny, w którym uczestniczyli, był tajny. Obok rodziców adoptujących dziecko biorą w nim udział jedynie pracownicy ośrodka adopcyjnego, prawnicy, kuratorzy, pracownicy domu dziecka. Utajnione zostają w nim dane personalne dziecka i jego naturalnych rodziców. Można je odtajnić jedynie na wniosek sądu lub prokuratury. I tu rodzi się pytanie: powiedzieć księdzu proboszczowi, że dziecko było adoptowane, czy nie?

Sprawa nie jest błaha. Nie tak dawno londyński „Evening Standard” (w artykule Shock for the married couple who discovered they are twins separated at bir (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Pogrzeb katolicki

Małżeństwo, którego nie było

Nieprawidłowe związki małżeńskie

Kto należy do rodziny?

Eks: księża, małżonkowie i zakonnicy


komentarzeFacebook