Archwium > Numer 420 (08/2008) > Na ambonie świata > Kaznodzieja nie jest sam

Kaznodzieja nie jest sam
Przepowiadanie jest nieodłącznie wkomponowane we wspólnotowy charakter życia ludzkiego. Bóg nie przekazuje swego słowa tylko i wyłącznie wprost, bezpośrednio. Posyła swoich proroków. Wśród nich każdego z nas, ponieważ każdy chrześcijanin ma udział w prorockim urzędzie Chrystusa.

Służba kaznodziejska w kontekście rodziny dominikańskiej

Znany i często podkreślany jest fakt, że św. Dominik jeszcze przed powołaniem do życia własnego Zakonu Braci Kaznodziejów założył klasztor sióstr kontemplacyjnych, między innymi po to, by modliły się za jego dzieło. Klasztor w Prouilhe służył ponadto św. Dominikowi jako miejsce schronienia, do którego w razie potrzeby mógł się udać. Ten ważny epizod z dziejów zakonu dominikańskiego pokazuje, że służba kaznodziejska jest nierozerwalnie związana ze wspólnotą. Wspólnota nie tylko potrzebuje w sensie praktycznym podziału pracy i wzajemnej pomocy, ale także te wartości tworzy. Siostry z Prouilhe były bowiem zazwyczaj nawróconymi „doskonałymi chrześcijankami” wspólnoty albigensów lub dziewczynami oddawanymi przez ubogie rodziny na wychowanie heretykom 1 Kazania Dominika, które prowadziły do ich nawrócenia, stwarzały równocześnie warunki do budowania zaplecza dla dalszej działalności kaznodziejskiej. Przyjrzyjmy się teraz uważniej problematyce kazań oraz służbie kaznodziejskiej w kontekście życia wspólnotowego.

Określmy najpierw, co dokładnie rozumiemy przez słowo „kazanie”. W tradycji naszej duchowości kazanie nie jest postrzegane w sposób zawężony, wyłącznie jako akcja liturgiczna w czasie nabożeństwa. Oczywiście pełni również i taką funkcję, a nawet jest jakimś jej promieniującym i wspaniałym przykładem (przynajmniej w warstwie teoretycznej (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomáš Machula - ur. 1971 w Kyjove na Morawach, inżynier, filozof, teolog, tłumacz, świecki dominikanin, absolwent Wyższej Szkoły ChemicznoTechnologicznej oraz Katolickiego Fakultetu Teologicznego na Uniwersytecie Karola w Pradze, obecnie szef katedry filozofii religii Teologicznego Fakultetu na uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach oraz prodziekan do spraw rozwoju tegoż fakultetu, autor licznych tekstów filozoficznych i teologicznych o charakterze naukowym i popularyzatorskim. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PRAWDA WYZWALA

Ankieta - relatywizm w codzienności

Przestrzeń rany

Bóg moim wrogiem?

W drodze do światła


komentarzeFacebook