Archwium > Numer 396 (08/2006) > Kiedy się modlisz > Siedem filarów drogi do doskonałości

Siedem filarów drogi do doskonałości
Zastanówmy się nad tym, co stanowi istotę naszego życia i co jest naszym wspólnym powołaniem: nad świętością. "Wolą Bożą jest uświęcenie wasze", mówi apostoł Paweł.

Bądźcie więc wy doskonali (Mt 5,48)
 

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Pragnę was jednak uspokoić — jest to powiedziane w czasie przyszłym: Będziecie! Na szczęście mamy całe życie, by do tego dojść.

Skąd więc ten nakaz skierowany do nas przez samego Boga i bez przerwy powtarzany przez Pismo, przez Stary i Nowy Testament? Jest tak z wielu ważnych powodów tworzących razem „siedem filarów świętości”. I to w perspektywie — zapamiętajmy ten obraz — owej świętej świątyni, która ma zostać zbudowana. „Bo świątynia ta jest święta, a wy nią jesteście!” (1 Kor 3,17).

Jesteśmy dziedzicami

Pierwszy z tych powodów narzuca się niejako od razu. Jest nim to, że nie mamy wyjścia! Jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy synami świętości. Tak, „dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa” (Rz 8,17). Jest to pierwszy filar świętości.

Nasz Ojciec jest święty. Jest On „Bogiem świętym”. Jest Świętym par excellence. A my jesteśmy Jego dziećmi, które mogą być „nazwane dziećmi Bożymi, bo rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1)! Możemy przypomnieć sobie o tym, zwracając się do Niego trzy razy dziennie: „Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się imię Twoje” (Mt 6,9). Jakżeż odtąd nie chcieć postępować jak prawdziwe dzieci Ojca?

Nasz Brat jest święty. Jest On Synem najświętszym. Będ (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Pierre Marie Delfieux - teolog, filozof, socjolog, w 1961 roku otrzymał święcenia kapłańskie, były duszpasterz akademicki na Sorbonie i Grand Palais w Paryżu, założyciel i przełożony generalny Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

NIE MA PIETY BEZ OFIARY

Drodzy Czytelnicy,

NIE SPRZEDAĆ SIEBIE

Złe zdrowie - dobre wieści?

NIEBA NIE BĘDZIE


komentarzeFacebook