Ochrzczona wyobraźnia
Trzymanie narnijskich opowieści w dziale religijnym księgarń i ścisłe łączenie ich z chrześcijaństwem najskuteczniej sprawi, że niechrześcijanie i ich dzieci w ogóle po nie nie sięgną.

Według C. S. Lewisa celem fantastyki jest wyostrzenie w dziecku poczucia rzeczywistości, a nie ucieczka od niej w świat wyimaginowany. Przyświecało mu przecież połączenie fantastyki z prawdą. Fantastyka C. S. Lewisa nie odchodzi od związków przyczynowo–skutkowych, jak nierzadko się dzieje w słabszych artystycznie i ideowo utworach tego gatunku.

Ludzki świat

Obca jest jej zatem absurdalność (choć J. R. R. Tolkien zarzucał Lewisowi pewną arbitralność czy chaotyczność, której sam metodycznie się wystrzegał). Dobre opracowania analityczne, a pod ich ciężarem uginają się dziś półki amerykańskich księgarń 1, ukazują tło filozoficzne, wątki autobiograficzne, głębokie racje (lingwistyczne, psychologiczne itd.) pisarzy konstruujących baśniowy świat pełen czarownych i czarodziejskich postaci, zwierząt antropomorfizowanych i tworów fantastycznych, ale zawsze świat nam bliski, nieprzestający być światem z gruntu ludzkim.

Zdaniem jednego z wczesnych krytyków, C. S. Lewis miał „wspaniałą umiejętność przetwarzania zasad moralnych w literaturę”. Trudno się więc dziwić, że sięgają do niego pedagodzy dbający o wychowywanie młodych ludzi. Opowieść narracyjna — przypowieść, bajka, baśń — od zarania dziejów służyła przecież jako narzędzie dydaktyczne.

Zmagania ze strachem

Walden Media, firma rozpowszechniająca najnowszy Disneyowski film o Narnii, patronuje filmotece stawiającej sobie za cel gromadzenie wartościowych dzieł litera (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Joanna Petry Mroczkowska - dr nauk humanistycznych, tłumaczka, eseistka, krytyk literacki. W związku z pobytem w Stanach Zjednoczonych zajmuje się w ostatnich latach głównie tematyką dotyczącą kultury amerykańskiej oraz chrześcijańskiego feminizmu. Publikuje także w "Znaku", "Więzi", "Ethosie", "Tygodniku Powszechnym" i "Liście". W 2012 roku w wydawnictwie WAM ukazała się jej książka "Feminizm-antyfeminizm. Kobieta w Kościele". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Święta Tereska w Waszyngtonie

Kobiecość po amerykańsku - duch i ciało

Komunia święta i ucho sługi arcykapłana

AMERYKAŃSKI PAPIEŻ

Przygoda pełni życia


komentarzeFacebook