Szukając prawdy
Najniebezpieczniejsze są jednak zarzuty Woodsa pod adresem Kościoła, szczególnie że wypowiada je duchowny. Zamęt, który wprowadza, może wnieść wiele niepokoju i dać argumenty osobom kierującym się w swoich działaniach błędnie pojętym interesem społecznym.

Dyskusja nad zagadnieniem homoseksualizmu — w kontekście społecznym, kontekście Kościoła katolickiego, a także w kontekście możliwości terapii — która toczy się w różnych środowiskach, jest bez wątpienia potrzebna. Obiegowe opinie na temat homoseksualizmu i homoseksualistów są często przekłamane i nie dostrzegają istoty tego zagadnienia oraz potrzeb osób o skłonnościach homoseksualnych. Miesięcznik „W drodze” włącza się również do tej dyskusji, prezentując różne głosy i stanowiska. Jednym z nich jest opinia ojca Richarda Woodsa. Poglądy tego amerykańskiego dominikanina zawarte w wywiadzie zamieszczonym na tych łamach budzą mój niepokój. Stąd konieczność polemiki.

Źródło homoseksualizmu

W mediach dominuje ogólny prąd związany z kręgami silnie liberalnymi domagający się pełnoprawnego traktowania par homoseksualnych w życiu społecznym. Postuluje się także, aby poszerzyć katalog praw człowieka o zapis gwarantujący homoseksualistom prawo do legalnych związków oraz adopcji dzieci. Takie usytuowanie punktu ciężkości w społecznym dyskursie o pozycji osób homoseksualnych odsuwa jednak uwagę od istoty zagadnienia, którą jest źródło homoseksualizmu. Media i organizacje gejowskie uznały sprawę przyczyn i uwarunkowań rzutujących na kondycję psychoseksualną człowieka za wyjaśnioną. Tymczasem nauka oraz doświadczenia psychiatrów, psychologów i samych homoseksualistów każą pilnie powrócić do teg (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Polnik - ur. 1978, absolwent KUL, historyk, historyk sztuki, nauczyciel w Zespole Szkół Urszulańskich oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, mieszka w Rybniku. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Królestwo w przypowieściach

Poczułem się oszukany

NAWRÓCENI NA SLOW LIFE

Pod ojcowskim spojrzeniem młynarza

Siłą Kościoła jest komunia


komentarzeFacebook