Dwie Ukrainy
Dwie Ukrainy to nie dwa obszary geograficzne. To dwie różne mentalności, dwa sposoby myślenia, zachowania, dwie wizje narodu.

Podczas pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku Jan Paweł II kilkakrotnie mówił o poszanowaniu godności ludzkiej jako podstawie w budowaniu współczesnego, tolerancyjnego, otwartego i solidarnego społeczeństwa. Jak Pan postrzega stan współczesnego społeczeństwa ukraińskiego?

Apel Papieża ma znaczenie ogólnoludzkie, ale w państwach postkomunistycznych i posttotalitarnych jest szczególnie aktualny. Tutejsze społeczeństwo przez ponad 70 lat wyznawało tak zwaną moralność komunistyczną. Posługiwała się ona niby tymi samymi wartościami, co moralność chrześcijańska, lecz tak naprawdę je fałszowała. Zasady moralne istniały w sowieckim państwie tylko dlatego, że były przydatne panującej ideologii i reżimowi. To nie była moralność ludzka, tylko specyficznie komunistyczna, była raczej antymoralnością. Państwa postkomunistyczne jeszcze do końca nie przezwyciężyły tego bardzo trudnego dziedzictwa.

Postradziecka schizofrenia

Na Ukrainie ukształtował się specyficzny typ człowieka, który możemy określić mianem homo sovieticus. Tacy ludzie w dużej mierze komplikują wszystkie obecne przemiany. Ukraina już od kilkunastu lat znajduje się na swoistym rozdrożu: między Wschodem i Zachodem, między przyszłością i przeszłością, między Rosją i Europą. Ukraina pozostaje nieokreślona w dużej mierze właśnie dlatego, że nieokreślona pozostaje każda jednostka. Napisałem o tym książkę Dwie Ukrainy. Dwie Ukrainy to nie dwa obszary geogra (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mykoła Riabczuk - ur. 1953 w Łucku na Ukrainie. Publicysta, krytyk literacki, tłumacz, członek redakcji wpływowego, opiniotwórczego miesięcznika "Krytyka". Autor wielu artykułów i książek. Publikował na łamach "Więzi", "Tygodnika Powszechnego". W języku polskim ukazała się jego książka "Od Małorosji do Ukrainy" (2003). Mieszka w Kijowie. (wszystkie teksty tego autora)

Jarosław Krawiec OP - ur. 1978, dominikanin, dyrektor Sekretariatu Misyjnego, duszpasterz. Mieszka w Warszawie. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Sprawiedliwość

WZROK

Uczta pokory

W życiu i w śmierci należymy do Pana


komentarzeFacebook