Archwium > Numer 339 (11/2001) > Rozmowa w drodze > Uzasadnić nadzieję, która w nas jest

Uzasadnić nadzieję, która w nas jest
Są trzy wielkie zagadnienia apologetyki, czyli teologii fundamentalnej: dowodzenie prawdziwości Kościoła, faktu, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie oraz zagadnienie znaczenia i roli religii w życiu jednostek i społeczeństw.

Nasza rozmowa odbywa się w czasie II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej w Lublinie. Warto zacząć od najbardziej podstawowego pytania: co to jest teologia fundamentalna?

Zazwyczaj, chcąc wyjaśnić cel i metodę teologii fundamentalnej, odsyła się do Pierwszego listu św. Piotra (3,15): „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”. Tekst ten traktowany jest przez teologów jako Magna Charta teologii fundamentalnej i najbardziej zwięzły opis jej celu. Stara się ona za pomocą rygorystycznej argumentacji teologicznej zdać sprawę z chrześcijańskiej nadziei. Teologia fundamentalna, usiłując odpowiadać na pytania, które stawiają sobie sami chrześcijanie, jest tak stara jak chrześcijaństwo. Od początku, żyjąc w środowisku, które nie było dla nich sprzyjające, chrześcijanie musieli uprawiać apologetykę, musieli się bronić.

Otóż to, teologia fundamentalna była dawniej nazywana apologetyką...

 

Teologia fundamentalna jako rozwinięta nauka powstała rzecz jasna znacznie później niż chrześcijaństwo. Jej początki sięgają XIX wieku. Jednak już dużo wcześniej rozpoczęto opracowywać rozmaite sposoby argumentowania, demonstrationes w obrębie teologii fundamentalnej. Po reformacji w XVI wieku pojawiło się pytanie, który Kościół jest prawdziwy. W epoce oświecenia zastanawian (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Guido Vergauwen OP - ur. 1944, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej. Do zakonu wstąpił w 1962 roku. Studiował filozofię i teologię na uniwersytecie w Leuven. W latach 2000?2007 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie we Fryburgu. Od 2007 do 2015 roku był rektorem tego uniwersytetu. W 2015 roku został wybrany prowincjałem Prowincji Zwiastowania NMP w Szwajcarii. Ma doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie (2005), a także zakonny tytuł Mistrza Świętej Teologii przyznawany przez generała zakonu w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teologii. (wszystkie teksty tego autora)

Grzegorz Chrzanowski OP - ur. 1965, dominikanin. Wykładowca filozofii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Mieszka w Krakowie. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

TEOLOGIA DOBRA NA WSZYSTKO

KRÓL, BÓG, CZŁOWIEK

WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA

Kogo krytykuje kardynał Ratzinger

TRZEBA GROMADZIĆ


komentarzeFacebook