Archwium > Numer 306 (02/1999) > W milczeniu i nadziei > Maryja - Przewodniczka (2)

Maryja - Przewodniczka (2)
W życiu duchowym niezmiernie ważna jest umiejętność widzenia i słyszenia. Aby się wsłuchać, trzeba uciszyć w sobie spontanicznie powstające żądania i pretensje kierowane do innych, do świata i ostatecznie do Pana Boga. Maryja jest mistrzynią szarego życia, ale życia całkowicie oddanego Bogu, całkowicie wsłuchanego w Jego wolę, przyjmującego w wierze słowo Boga jako swój niewzruszony fundament.

Nauczycielka wiary

Tutaj odnajdujemy szczególne znaczenie, jakie Maryja ma dla nas. Ona niejako przewodzi nam w pielgrzymce wiary (por. RM 6). Warto zatem od Niej uczyć się Jej zawierzenia, ludzkiej odpowiedzi na Boże powołanie i wybór. Jej historia na kartach Ewangelii zaczyna się od zwiastowania (Łk 1,26–38), ale prawdziwa historia rozpoczęła się o wiele wcześniej. Pisze na ten temat św. Paweł w Liście do Efezjan:

 
W Nim (tj. w Chrystusie) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew — odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. (1,4–7)
 

Historia Maryi i każdego z nas „wybranych i umiłowanych” rozpoczęła się przed założeniem świata! Jest to tajemnica zdumiewająca i przekraczająca nasze najśmielsze wyobrażenia. Potem dla każdego z nas, jak i dla Maryi, przyszedł czas wychowania w tradycji religijnej. Maryja wychowana w żydowskiej wierze poznała Boga jako niewzruszoną skałę, jedyną ostoję, Wspomożyciela i Opiekuna, u którego jedynie można znaleźć ocalenie. W psalmach takiego Boga wyznawała i uczyła się jednocześnie miłosnej więzi z Nim, radości z zawierzenia Jego wyrokom. Swoją radość wyraża pieśnią Magnificat, która przypomina psalmy, szczegó (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Włodzimierz Zatorski OSB - ur. 1953, benedyktyn, absolwent fizyki na UJ i teologii na PAT w Krakowie. W 1991 założył wydawnictwo TYNIEC. Mieszka w opactwie w Tyńcu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Maryja - przewodniczka (1)

NAMIĘTNE MYŚLI

Zmartwychwstanie w życiu chrześcijanina

Życie w półcieniu

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZBAWIĆ?


komentarzeFacebook