WIARA BEZOBJAWOWA
Nadzieję chrześcijańską noszą w sobie tylko ci, którzy Boga spotykają już teraz. Człowiek, który nie oczekuje czegoś szczególnego od Boga w przyszłości, zapewne już teraz w Niego nie wierzy.

SĄD OSTATECZNY - PORTAL KATEDRY ŚWIĘTEGO SZCZEPANA W BOURGES (FRANCJA)


Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię „Ja Jestem” – czyli Ten, który jest. W Apokalipsie Jan pisze o Bogu: „Który jest, Który był i Który przychodzi”. Boże imię obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

„Który był”: w Księdze Wyjścia czytaliśmy o Bogu, który kiedyś, dawno temu wkroczył w historię człowieka.

„Który jest”: chodzi o nasze „teraz” w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

„Który przychodzi”: tekst z Apokalipsy wyprowadza nas w przyszłość i pyta o kształt naszej nadziei. W ten sposób dotykamy jednego z najważniejszych tematów adwentu.

To pewne uproszczenie, że adwent przygotowuje nas na święta Bożego Narodzenia. Oczywiście tak, ale to w drugiej części, która rozpoczyna się 17 grudnia. Natomiast pierwsza część adwentu, kieruje do nas pytanie o nadzieję właściwą dla chrześcijan – nadzieję, która ma wymiar ostateczny. Wspominaliśmy już na początku rekolekcji homilię o adwencie Benedykta XVI z 2009 r. Ojciec Święty mówił w niej tak:

Innym istotnym elementem adwentu jest oczekiwanie. Takie oczekiwanie, które jest nadzieją. Jezus przedstawia tę tajemniczą rzeczywistość w wielu przypowieściach o sługach oczekujących na powrót swego pana, o pannach weselnych wyczekujących nadejścia oblubieńca, o zasiewie i o żniwach. Człowiek przez całe swoje życie ciągle czegoś oczekuje. Gdy jest dzieckiem, chce urosnąć. Jako dorosły dąży do samorealizacji i sukcesu. Posuwając się w latach, pragnie zasłużonego odpoczynk (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


abp Grzegorz Ryś - ur. 1964, arcybiskup metropolita łódzki, w latach 2011 - 2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego przy Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem historii Kościoła, do 2011 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

KIM ON JEST DLA MNIE

IDĄCY PO ŚLADACH

NIE MYŚLĘ O NIM W CZASIE PRZESZŁYM

Ochrzczona wersja Machiavellego?

Słowo, które krzepi


komentarzeFacebook