KŁOPOTLIWE SŁOWA
Kto pyta, nie błądzi. Aby nie zabłądzić zarówno w labiryncie muzułmańskiej doktryny, jak i w dżungli medialnych doniesień, warto zadawać pytania. Oto kilka odpowiedzi na te najczęściej stawiane w kontekście islamu i jego wyznawców.

Jakie są najważniejsze źródła doktryny islamu? Islam bazuje na dwóch bardzo różniących się od siebie zbiorach tekstów: Koranie i sunnie proroka Mahometa. Pierwszy z nich to tekst objawiony, kompozycja 114 sur, które Bóg przekazywał Prorokowi w ciągu 22 lat (podaje się, że pierwsze objawienie miało miejsce w 610 roku oraz że Bóg zsyłał swoje polecenia aż do śmierci Mahometa w 632 roku). Historycy szacują, że Świętą Księgę spisano kilkanaście lat po jego śmierci. Aż do momentu sporządzenia tego zapisu boskie nakazy w formie zrytmizowanych, śpiewnie recytowanych fragmentów przechowywała ludzka pamięć. Drugi zbiór tekstów, zwany także Tradycją, stanowią już nie teksty objawione, ale podane w anegdotycznej formie historie z życia Mahometa, hadisy. Dla uwiarygodnienia tych opowieści, napisanych ponad sto lat po śmierci ich głównego bohatera, każdemu hadisowi towarzyszy wiele nazwisk lub przydomków osób, które miały być naocznymi świadkami czy przekazicielami podanej historii.

Oba źródła, poza okolicznościami i czasem powstania, różnią się przede wszystkim od strony treści. Koran dotyczy głównie spraw dogmatycznych, choć pojawiają się też sury mówiące o praktykach religijnych czy zasadach życia społecznego. Sunna uzupełnia zapisy koraniczne nakazami natury czysto praktycznej.

Dla muzułmanina Koran jest źródłem zdecydowanie ważniejszym, nie tylko ze względu na to, że podaje zasady funkcjonowania pierwszej, wzorcowej gminy muzułmańskiej, ale przede wszystkim dlatego, że są to słowa Boga. Hadisy zaś, mimo że mówią o życiu największego proroka islamu, są tylko słowem ludzkim. Oba źródła stanowią podstawę teologii i prawa muzułmańskiego, czyli szariatu.

Czy jest jeden islam, czy istnieje kilka różnych wersji? W sferze dogmatycznej islam jest spójny. Podstawę wiary stanowi pięć dogmatów:

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Anna Wilczyńska - arabistka, absolwentka Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami prawa muzułmańskiego i nauczaniem języka arabskiego. Współpracownik Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, które oferuje bezpłatną pomoc prawną uchodźcom w Polsce. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Recepta na udane małżeństwo?

Na krawędzi

Pruderyjne społeczeństwo

Jeden Pośrednik i wielu pośredników

Dwanaście Kroków AA


komentarzeFacebook