JAK TO JEST BYĆ OWCĄ?
Wj 32,7-11. 13-14 | Ps 51 | 1 Tm 1,12-17 | Łk 15,1-32

Jakiś czas temu pewien znany filozof napisał artykuł zatytułowany: „Jak to jest być nietoperzem?”. Tekst zrobił zawrotną karierę – na ile to w ogóle możliwe w świecie filozofii.

Dzisiejsza Ewangelia stawia podobne pytanie: „Jak to jest być owcą?” – zwłaszcza jedną z dziewięćdziesięciu dziewięciu pozostawionych na pustyni. Jak to jest, gdy pasterz powraca pełen radości z odnalezienia jednej nierozgarniętej owcy, która się oddaliła od stada? Czy pozostałe owce reagują zwykłym „bee”? A może pełnym pogardy „phi”?

Opowieść o synu marnotrawnym każe nam zapytać o to, jak to jest być starszym bratem – służyć wiernie własnemu ojcu przez całe życie po to tylko, by zostać zignorowanym w chwili powrotu nędznego i gnuśnego rozrzutnika – młodszego brata. Ewangelia mówi, że reakcją na taki obrót spraw są gniew i izolacja.

I jeszcze pytanie o to, „jak to jest być młodszym bratem?” – całkowicie zanurzonym w wirze dogadzania sobie.

Na koniec warto zapytać o to, czym było dla obu braci odkrycie ojcowskiej miłości? Ciepłego pocałunku i przytulenia młodszego oraz pełnego troski zapewnienia starszego w słowach: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”.

Myślę, że bardzo dobrze wiemy, jak to jest. Każdy z nas w różnych momentach swojego życia doświadczył bycia starszym i młodszym bratem. W Jezusie Chrystusie odkrywamy dar przebaczenia, ciepła i bycia przyjętym przez Ojca: „Proszę (…) aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17,20–23).


Michael J. Dodds OP - ur. 1950, dominikanin, profesor teologii i filozofii, wykładowca Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley. Znawaca myśli św. Tomasza z Akwinu. Opublikował m.in. "The Unchangng God of Love: Thomas Aquinas and Contemporary Theology on Divine Immutablilty" oraz "Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas Aquinas". Ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. Mieszka w Oakland w Kalifornii. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

SŁOWO W PAJĘCZEJ SIECI

DOBRE RADY

PRZEPAŚĆ MIŁOSIERDZIA

GDZIE JEST JEZUS?

OBFITOŚĆ BRAKU


komentarzeFacebook