DAJĘ, ABYŚ DAWAŁ
Am 8,4-7 | Ps 113 | 1 Tm 2,1-8 | Łk 16,1-13

Dzisiejszą Ewangelię czytam bardzo społecznie. Szkoda, że politycy, menadżerowie i inne osoby odpowiedzialne za wspólne dobro tak mało czerpią w swojej działalności z Ewangelii. Świat byłby inny, gdyby ci, którzy nim kierują, nie traktowali swojej władzy w sposób absolutny. Uznanie, że Bóg jest prawdziwym Właścicielem świata, uwalnia nas od pychy i niesprawiedliwości.

Stara rzymska zasada mówi do ut des – daję, abyś dawał. Tak właśnie działa Bóg: daje nam w zarząd ten świat. Nie po to, żeby zaspokoić nasz egoizm, ale po to, żebyśmy się dzielili z innymi. Potrzebujemy dziś nowej sprawiedliwości, która będzie funkcjonowała na wzór przychylnego i życzliwego nam Stwórcy.

Skoro świat został nam oddany pod zarząd, co w nim może najbardziej do nas należeć? Myślę, że łaska zbawienia – dar Boga, którego żaden złodziej nam nie ukradnie. Prośmy, aby to, czym zarządzamy, nie przysłoniło nam prawdziwego Właściciela oraz najprawdziwszego daru, na który czekamy.


José Barrado Barquilla OP - ur. 1949, dominikanin, teolog, doktor historii Kościoła, redaktor naczelny pisma "Archivo Dominicano" [Archiwum Dominikańskie]. Mieszka w Almeríi (Hiszpania). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Skazani za mowę nienawiści

ZAWRÓT GŁOWY

Najlepszą obroną jest szczerość

ISLAM, OPÓR, PRZEMOC

Zdzich


komentarzeFacebook