Archwium > Numer 518 (10/2016) > Kontrowersje > ROZEZNAWANIE NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY

ROZEZNAWANIE NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY
Jak rozumieć ósmy rozdział adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia o miłości w rodzinie.

Czcigodni kapłani,

z radością przyjęliśmy adhortację Amoris laetitia wzywającą nas w szczególny sposób do działania na rzecz wzrostu miłości małżonków i zachęcania młodych do podejmowania życia małżeńskiego i rodzinnego. To ważne tematy, których nie można zaniedbywać ani pozwolić na to, by przesłoniły je inne kwestie. Papież Franciszek otworzył w duszpasterstwie rodzin różne drzwi, a my jesteśmy wezwani do tego, by wykorzystać ten czas miłosierdzia i jako Kościół pielgrzymujący otworzyć się na bogactwo sugestii zawartych w poszczególnych punktach adhortacji Amoris laetitia.

Chcemy się zatrzymać na rozdziale ósmym, zważywszy że znajduje się w nim odwołanie do „wytycznych biskupa” (300) w kwestii rozeznania możliwości dostępu do sakramentów przez niektóre osoby „rozwiedzione pozostające w nowych związkach”. Jako biskupi tego samego regionu duszpasterskiego chcemy zwrócić uwagę na pewne kryteria minimalne. Przedstawiamy je, z poszanowaniem władzy, jaką każdy biskup ma w swojej diecezji i która daje mu prawo do ich doprecyzowania, uzupełnienia albo skrócenia.

(1) W pierwszej kolejności przypominamy, że nie powinno się mówić o „pozwoleniu” na przystępowanie do sakramentów, ale o procesie rozeznawania z pomocą kapłana. Chodzi o rozeznanie „osobiste i duszpasterskie” (300).

(2) Na tej drodze duszpasterz powinien podkreślić podstawowe przesłanie, kerygmat, który pobudza lub odnawia osobiste spotkanie z żywym Chrystusem (por. 58).

(3) Towarzyszenie duszpasterskie jest praktykowaniem drogi miłości (via caritatis). Ma być zaproszeniem do podążania „drogą Jezusa, drogą miłosierdzia i integracji” (296). Ta wędrówka wymaga miłości duszpasterskiej od kapłana, który przyjmuje penitenta, słucha go uważnie i ukazuje mu matczyne oblicze Kościoła, zakładając, że penitent ma dobre intencje i mocne postanowienie ukierunkowania swojego życia zgodnie z Ewangelią i praktykowaniem miłości (por. 306).

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Tabu, czyli granice artystycznej wolności

Żyć z piętnem

THERE IS NOTHING I SHALL WANT

CZY PAN MNIE SŁYSZY?

RADOŚĆ OBDAROWANEGO


komentarzeFacebook