Archwium > Numer 518 (10/2016) > Dominikanie na niedziele > TY JESTEŚ TYM CZŁOWIEKIEM

TY JESTEŚ TYM CZŁOWIEKIEM
Syr 35,12-14.16-18 | Ps 34 | 2 Tm 4,6-9.16-18 | Łk 18,9-14

W swoich przypowieściach Jezus wykorzystuje genialną metodę, którą znajdziemy też w historii opowiedzianej królowi Dawidowi przez Natana (2 Sm 12). Dzięki niej łatwo możemy się zorientować, jakie postępowanie jest właściwe, a jakie nie, i palec oskarżycielsko zwrócony w stronę winnego skierować na siebie.

Dla ilu z nas słuchanie dzisiejszej Ewangelii jest odkrywaniem sekretnej modlitwy naszych serc: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni...”? Po raz kolejny Chrystus ujawnia naszą gotowość do osądzania innych i samooszukiwania się na temat własnej prawości i pokory.

Dobrze wiemy, że blisko nam do celnika z przypowieści i że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Niestety, często zapominamy, że uznanie własnej grzeszności nie daje nam prawa do osądzania innych, którzy być może nie mają świadomości swoich wad i zła, do którego są zdolni. Ewangelia stwierdza wyraźnie: Jezus opowiedział tę przypowieść „niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili”. A ostatni wiersz przypomina: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Zatem dzisiejsza przypowieść Jezusa dotyczy szczególnie tych, którzy w różnych sytuacjach czują się lepsi od innych.

Święty Dominik w konstytucjach zakonnych zachęcał swoich braci i siostry, aby nigdy nie osądzali innych, bo gdy człowiek podejmuje się osądzania bliźniego, często robi to w sposób błędny. Wiedząc, że sami jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Bożego miłosierdzia, mamy także i my być miłosierni dla innych, ufając, że Bóg okaże się taki dla nas.


s. Ingeborg-Marie Lovenskiold Grüner Kvam OP - mniszka dominikańska, mieszka w klasztorze w Oslo. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

KOŚCIÓŁ W AKCJI

VIR EVANGELICUS

"Pastores", "Więź", "Znak", "Wierzę"

Jak chcesz, niech mi się zdarzy

WAKACJE BEZ PANA BOGA


komentarzeFacebook