ŚWIATŁOCZULI
Pociechą i nadzieją w spotkaniach duszpasterskich jest myśl, że jeżeli ktoś zadaje pytania o grzech, to w gruncie rzeczy martwi się o jakość swoich spowiedzi. To znak, że światło Boga jest w nim obecne.

Zastanawia mnie nieustająca popularność pytań o grzech. Odczytuję w tym pragnienie poradzenia sobie ze słabością. Pytający jest jak uczeń, który chce najlepiej wypełnić swoje zadanie. A Bóg przypomina w tych pytaniach nauczyciela. Tak właśnie nazywano Jezusa, kiedy pytano Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). W pytaniach o grzech można usłyszeć echo spotkania Nauczyciela z bogatym młodzieńcem, którego przyprowadziła do Jezusa tęsknota za doskonałością. Nas też ona prowadzi, a nasze pytania o grzech są wyrazem szacunku i zaufania do Niego. Ale wraz z odbywaną wspólnie z Nim drogą warto uzupełniać je także tymi, które dotyczą samego Mistrza: Jakie jest Jego pragnienie, do czego On – Bóg mnie prowadzi?

Czego pragniesz

W czasach szkolnych zdarzało nam się nieraz opowiadać o tym, jaki jest nasz wychowawca, jaki ma charakter. Tu jest podobnie. Stawianie pytań o Nauczyciela i Jego pragnienie względem mnie pomaga w głębszy i bardziej owocny sposób przeżywać pytania o grzech.

Jego pragnienie względem człowieka jest pragnieniem Przyjaciela – zostaliśmy stworzeni, żeby Bóg miał w nas partnerów, z którymi chce dzielić swoją miłość. Zatem Jego dążeniem jest pełnia rozwoju i samodzielność przyjaciela. Pismo Święte tak właśnie opowiada o dojrzewaniu wielkiego patriarchy Mojżesza, który miał rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Ojcowie Kościoła, komentując Księgę Rodzaju, która mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, powiadali, że Bóg Ojciec, stwarzając Adama, miał przed ocza (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Prus OP - ur. 1964, dominikanin, doktor patrologii, studiował w Krakowie i Rzymie, przez osiem lat był dyrektorem Wydawnictwa "W drodze", obecnie jest duszpasterzem wspólnoty Lednica 2000. Mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

IZABELA TĘSKNI ZA RAJEM

Serce Kościoła w Mielżynie

Spowiednik nie może się przerazić

Ważniejszy jest człowiek

Kobieta, polityk, mistyk


komentarzeFacebook