TRZY POKUSY - JEDEN CEL
Rdz 2,7-9; 3,1-7 | Ps 51 | Rz 5,12-19 | Mt 4,1-11

Jezus wyszedł na pustynię, by zmierzyć się z Szatanem. Powraca jako nowy Adam, by zwyciężyć złego ducha, a ziemię, która w wyniku grzechu stała się pustynią, uczynić ponownie rajem.

Czytając dzisiejszą Ewangelię, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie związane z walką ze złym duchem. Po pierwsze – na sam przedmiot walki, a po drugie – na metodę zastosowaną przez Jezusa.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy do czynienia z trzema pokusami: pokusą chleba, pokusą cudowności i pokusą władzy. Każdy z nas w jakimś momencie swojego życia ich doświadczał. Brakowało mu chleba, pragnął uznania innych czy możliwości płynących z posiadania władzy. Jeśli jednak przypatrzymy się głębiej tym trzem pokusom, to zauważymy, że mają one jedną wspólną cechę. Szatan, rozpoczynając kuszenie, mówi do Jezusa słowa, które mogą nam umknąć: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. Dopiero potem przedstawia konkretną pokusę. Wszystkie skierowane są jednak przeciw Bogu Ojcu. „Jeśli jesteś Synem…”. W tych słowach tkwi żądło pokusy i prawdziwy jej cel. Wcale nie chodzi o nakarmienie ludzi, ale o Ojca, który nic nie robi, by zaradzić ich biedzie. Szatan za wszelką cenę chce zasiać w sercu Jezusa zwątpienie i doprowadzić do tego, by postawił się wyżej niż Ojciec. Jest to główna pokusa życia duchowego. Metodę tę zastosował Szatan w raju i wtedy ona zadziałała.

Podczas kuszenia na pustyni przegrał, ponieważ Jezus nie wszedł z nim w dialog. Nie rozmawiał z nim, ale na każdą pokusę odpowiadał cytatem ze Starego Testamentu. Słowo Boże przeciwstawił słowom pokusy. Biblia jest świadectwem wielkiej miłości Boga do człowieka. Jej słowa są nie tylko historią, ale i egzorcyzmem, który ma moc ochronić nas przed pokusami. Również dlatego ojcowie pustyni uczyli się jej na pamięć.


Wojciech Surówka OP - ur. 1975, dominikanin, duszpasterz Lednicy 2000, mieszka na Polach Lednickich. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

NIC SIĘ NIE DZIEJE

Rodzicielka

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO DROGĄ DO BOGA

PRZEBACZENIE

CZY JEZUS WIEDZIAŁ, ŻE JEST BOGIEM?


komentarzeFacebook