PO CO MI KSIĄDZ?
Spowiedź powszechna na początku mszy świętej nie jest spowiedzią sakramentalną, ale to nie znaczy, że w ogóle nie jest spowiedzią i że nie wiąże się z odpuszczeniem grzechów.

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Wśród siedmiu sakramentów najbardziej dyskutowany, a nawet kontestowany, jest sakrament spowiedzi. To skądinąd zrozumiałe. Wszak spowiedź uszna wymaga niekiedy pokonania wstydu i wyznania spraw, o których nikomu nie chcielibyśmy powiedzieć. Raz po raz można usłyszeć pytanie: Po co się spowiadać przed księdzem? Nie wystarczy przed Bogiem? Niektórzy podejrzewają, że spowiedź wymyślili księża, bo przecież Pan Jezus nikogo nie spowiadał. W tej sytuacji trzeba przypominać podstawowe fakty dotyczące sakramentu pokuty.

Krótka historia sakramentu pokuty

Grzechy może odpuszczać jedynie Bóg. Dlatego kiedy Jezus mówi do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”, żydowscy nauczyciele szemrzą: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga” (zob. Mk 2,1–12; por. Mt 9,1–8). Ich oburzenie jest skądinąd zrozumiałe, skoro nie wierzą, że Jezus jest Synem Bożym. Tyle że Jezus Chrystus jest Bogiem. I ma moc odpuszczania grzechów. Co więcej, udzielił tej mocy Kościołowi.

Wskazanie na przekazanie władzy odpuszczania grzechów Kościołowi znajdujemy w Ewangelii Mateusza: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 18,18; por. Mt 16,19). Jeszcze bardziej wyraźne sformułowanie znajdujemy u Jana 20,22: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. W Mt 16,17–19 władza „zwi (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dariusz Kowalczyk SJ - ur. 1963, jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wykładowca dogmatyki; przez 10 lat był felietonistą miesięcznika "W drodze", opublikował m.in.: "Czy żyjemy w czasach Apokalipsy"; "Czy Jezus mógł się przeziębić?"; "Między herezją a dogmatem"; "Kościół i fałszywi prorocy". Mieszka w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Prawa salamandry

O wyższości postu nad karnawałem

RAPORTY O STANIE KOŚCIOŁA

Czy Kościół się miesza?

Europa muzułmańska, a może buddyjska...


komentarzeFacebook