Archwium > Numer 554 (10/2019) > Orientacje > JĘZYK NA EMIGRACJI

JĘZYK NA EMIGRACJI
"Synonimy"; reżyseria: Nadav Lapid; występują: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Uria Hayik, Olivier Loustau; Francja, Niemcy, Izrael 2019, dystrybucja: Aurora Films

plakat filmu "Synonimy" / FOT. AURORA FILMS


MAGDALENA WOJTAŚ

W językoznawstwie istnieje pojęcie językowego obrazu świata, które opiera się na przekonaniu, że to, w jaki sposób posługujemy się językiem, jakich używamy struktur gramatycznych i z jakiego zasobu leksykalnego korzystamy, pokazuje nasz sposób widzenia i rozumienia świata. Język nie jest odrębnym bytem oderwanym od otoczenia. Nie jest też tylko i wyłącznie środkiem komunikacji. To metoda, która oddaje naszą wizję świata i sposób pojmowania rzeczywistości. W języku wyraża się sądy, nazywa się rzeczy, nadając im określone cechy. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie grupy użytkowników danego języka, chociażby narodu. Niemiecki pisarz i filozof Johann Gottfried Herder powiedział kiedyś: „Każdy naród ma własny rezerwuar myśli, które się stały znakami, tym rezerwuarem jest jego język: jest to rezerwuar, do którego wnosiły swój wkład stulecia – jest to skarbiec myśli całego narodu”. Wystarczy spojrzeć na narodowe przysłowia i powiedzenia. Nierzadko wywodzą się one z historii, kontekstu kulturowego czy odwołują się do postaci znanej w danym kraju. Czy obcokrajowiec jest w stanie je wszystkie zrozumieć, jeśli jego wiedza ogranicza się tylko do znajomości słów i struktur gramatycznych? To prawda, że nie wystarczy sama znajomość języka, żeby znać kulturę danego kraju i stać się jego pełnoprawnym obywatelem. Z drugiej strony ci, którzy nie zderzyli się z problemem bariery językowej, mogą zaświadczyć, jak wiele drzwi otwiera znajomość obcego języka.

Szukając słów

Właśnie z takiego założenia wychodzi g (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Magdalena Wojtaś - absolwentka filologii polskiej i germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ZAWÓD: SKLEPIKARZ

SKRYTKA PEŁNA WSPOMNIEŃ

W CIENIU KONFLIKTU

TO, CO WAŻNE

WOJNA PO DUŃSKU


komentarzeFacebook