NOWY-STARY GRZECH

Wojciech Surówka OP

Papież Franciszek podczas 20. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Prawa Karnego w Rzymie powiedział, że „musimy wprowadzić – już o tym myślimy – do Katechizmu Kościoła katolickiego grzech wobec ekologii, ekologiczny grzech wobec naszego wspólnego domu, ponieważ wymaga tego obowiązek”. W związku z tą wypowiedzią zacząłem się zastanawiać, czy są jakieś nowe grzechy, które pojawiają się w konkretnych sytuacjach społecznych, takie, których nie znajdziemy w Dekalogu. Czy trzeba rzeczywiście wprowadzać nową kategorię grzechu, czy raczej wyjaśnić, że tzw. grzech ekologiczny jest po prostu przekroczeniem przykazania „nie zabijaj”?

Pytanie jest wieloaspektowe. Po pierwsze, należy się zastanowić, czy istnieją jakieś grzechy, o których nie mówi nam Objawienie, a które pojawiają się we współczesnych czasach. Po drugie, trzeba zdefiniować, czym właściwie jest zjawisko „grzechu ekologicznego”. I wreszcie po trzecie, nie należy zapominać o samym trybie wprowadzania czegoś do Katechizmu Kościoła katolickiego, który jest oficjalną wykładnią doktryny wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego, lub wyrzucania z niego.

Mojżesz i in vitro

Czy istnieją jakieś „nowe grzechy”? Jest oczywiste, że w kwestiach moralnych pojawiają się nowe problemy. Tak było od samego początku istnienia Kościoła. Przemiany społeczne, jak również rozwój nauki i techniki stawiają nas wobec nowych wyzwań. Apostołowie nie mieli pojęcia o klonowaniu, zapłodnieniu in vitro, nie zastanawiali się również, czy nosić maseczki, czy nie, czy przyjmować komunię na rękę, czy do ust. Jednak we wszystkich tych nowych sytuacjach odwołujemy się do prawd objawionych nam w Piśmie Świętym, które mówi o ludzkiej kondycji, o jej wielkości, ale również o słabości i grzechu. Choć zmieniają się sytuacje, to za każdym razem w Objawieniu możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak postępować. Chociaż w czasach Mojżesza nikt nie myślał o zapłodnieniu in vitro, to przykazanie „Nie zabijaj” daje nam trwały punkt odniesienia do interpretacji nowych sytuacji. Można powiedzieć, że pojawiają się stale nowe formy tych samych grzechów. Pełnia Objawienia jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Zwięźle o tym mówi Katechizm: „Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego” (KKK 65). Nie ma więc nowych kategorii grzechu, takich, które nie byłyby wymienione w Objawieniu. Są natomiast ich nowe postaci, czasem bardzo trudne do rozpoznania.

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Surówka OP - ur. 1975, dominikanin, duszpasterz Lednicy 2000, mieszka na Polach Lednickich. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ŚWIĘTOKRADZTWO, IGNORANCJA, PRAGNIENIE

Pater pauperum

Powołani do samotności

Owoce kontemplacji

Prowincjonalna duchowość


komentarzeFacebook