KOGUT
Zastanawia mnie, dlaczego czasem przy krzyżu Jezusa umieszczany jest kogut. Co on symbolizuje i o czym ma nam przypominać?

Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko: Kogut umieszczany na niektórych przedstawieniach krzyża jest odwołaniem do tekstu ewangelicznego, w którym Pan Jezus zapowiada zaparcie się Piotra. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Wówczas Jezus rzekł do nich: »Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei«. Odpowiedział Mu Piotr: »Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię«. Jezus mu rzekł: »Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz«” (Mt 26,31–35, por. Mk 14,66–72; J 18,15–27). W Ewangelii według św. Łukasza scena ta jest pokazana jeszcze dramatyczniej: „Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: »Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem«. Piotr zaś rzekł: »Człowieku, nie wiem, co mówisz«. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: »Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz«. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Łk 22,59–62).

Głos sumienia

Kogut, a raczej jego pianie, jest więc zapowiedzią zaparcia się pierwszego z apostołów. Ewangeliści podkreślają, że podczas ostatniej wieczerzy Piotr czuł się bardzo pewny swej wierności. Nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi, a kiedy Mistrz zapowiadał uczniom, że w Niego zwątpią, uroczyście zapewniał, że jego to nie dot (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Surówka OP - ur. 1975, dominikanin, duszpasterz Lednicy 2000, mieszka na Polach Lednickich. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

WYMOWA ZNAKU

Fregit

PAŚĆ ZNACZY KOCHAĆ

POSZERZENIE SERCA

Pomoc braterska


komentarzeFacebook