UNANIMITAS

archiwum prywatne


Chrystus i Kościół jest jednym. Nie ale jest. Zapominanie o tej głębokiej tożsamości bywa źródłem rozmaitych przerostów dających się zaobserwować u osób duchownych i pewnego rodzaju urzędowo-służbowego traktowania wiernych. Największym nieszczęściem jest oczywiście przenikanie tego urzędowego stylu do sprawowania sakramentów. Te nasze postawy niejednokrotnie odstręczają ludzi, spłycają ich rozumienie Kościoła, uczą schematyzmu i instytucjonalności. Produkują klerykałów jak i antyklerykałów. Niekiedy w nasze myślenie zakradają się jurydyzm i biurokratyzm, powodujące w efekcie przekonanie, że bez pieczątki albo też bez koperty nic się nie da załatwić. (s. 83)

Każdy, kto chce się włączyć w dzieło reformy Kościoła, musi najpierw zrozumieć, że nie wie wszystkiego najlepiej. Ta odrobina pokory sprawi, że łatwiej przystanie na przyjęcie formy miłości Chrystusowej, którą może otrzymać tylko w społeczności Kościoła, przy wspólnym stole Pańskim. Kto chce wywrzeć wpływ na Kościół, musi najpierw dać się naznaczyć Kościołowi, ponieważ to on jest Ciałem i Oblubienicą Chrystusa. (s. 113)

Codziennie sprawowana Eucharystia dodaje dynamiki naszej codzienności. Musimy przemyśleć i przemodlić nasze codzienne zachowania w celi, w chórze, w refektarzu, podczas pełnienia oficjów. Gotowość służenia innym, życzliwość i otwartość naszego życia znajduje swoje źródło w Eucharystii. (s. 168)

Unanimitas. Dominikańskie przykazanie

Maciej Zięba OP

W drodze 2003

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Maciej Zięba OP - ur. 1954, dominikanin, znawca i popularyzator myśli Jana Pawła II, autor kilkuset publikacji w prasie krajowej i zagranicznej oraz kilku książek, m.in. "Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie" (Poznań 2015), "Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja" (Kraków 2016), w latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

List

Czy dominikanie potrzebują reformy?

GIGANT WŚRÓD KARŁÓW

POLAK-KATOLIK CZY KATOLIK-POLAK

KU WOLNOŚCI


komentarzeFacebook