Marek Andrzejewski

Marek Andrzejewski - ur. 1959, prawnik, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przez 9 lat pracował w domach dziecka. Autor artykułów i książek z zakresu prawa i pedagogiki, m.in.: "Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny" (wyd. 2, Poznań 2007), "Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej" (Kraków 2003). Mieszka w Poznaniu.

teksty autora

Facebook