Jan J. Ostryk

Jan J. Ostryk - ur. 1951, duchowny Kościoła ewangelickometodystycznego, kształcił się w Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie, jest superintendentem (zwierzchnikiem) Okręgu (Diecezji) Zachodniej Kościoła EwangelickoMetodystycznego w RP, przewodniczącym Komisji do spraw kontaktów między Kościołami Ewangelickimi w Polsce, przewodniczącym Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i współprzewodniczącym Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, żonaty, ma piątkę dzieci, mieszka w Poznaniu.

teksty autora

Facebook