Krzysztof Jankowiak

Krzysztof Jankowiak - prawnik, małżonkowie od dwudziestu lat, troje dzieci.

teksty autora

Facebook