Andrzej Muszala

Andrzej Muszala - ur. 1963, kapłan diecezji krakowskiej, jest adiunktem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, duszpasterzem akademicki studentów PAT, autorem publikacji z zakresu bioetyki, mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook