Tomasz Pawłowski OP

Tomasz Pawłowski OP - (1927-2016) dominikanin, legendarny duszpasterz akademicki w krakowskiej "Beczce", wykładowca, autor bestseleru "Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i mszą świętą" oraz innych książek. W wieku 17 lat brał udział w powstaniu warszawskim, w 1949 wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów. Pracę duszpasterską rozpoczął w latach 60. we Wrocławiu. W 1957 r. został przeniesiony do Poznania, gdzie wspólnie z o. Joachimem Badenim OP prowadził duszpasterstwo akademickie. W 1964 oddelegowano go do Krakowa, gdzie na prośbę ówczesnego biskupa Karola Wojtyły założył duszpasterstwo akademickie "Beczka", które prowadził do 1983. W 1987 roku założył duszpasterstwo akademickie "Szopka". W 2008 roku został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

teksty autora

Facebook