Joanna Sarnecka

Joanna Sarnecka - ur. 1975, absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii UW, animatorka, inicjatorka m.in. projektu Ulica Żydowska, obecnie członek stowarzyszenia Sztetl Dukla; pracuje z dziećmi i młodzieżą w Beskidzie Niskim, działa jako opowiadaczka w ramach grupy Opowieści z Walizki, jako recenzent współpracuje m.in. z czasopismem "Lampa". Mieszka w Zawadce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim.

teksty autora

Facebook