ks. prof. Waldemar Chrostowski

ks. prof. Waldemar Chrostowski - ur. 1951, kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, w latach 2003?2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych i kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor wielu publikacji poświęconych Pismu Świętemu i dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, ceniony przewodnik po Ziemi Świętej oraz innych krajach biblijnych.

teksty autora

Facebook