Máté Barna OP

Máté Barna OP - - ur. 1966, dominikanin, wikariusz Wikariatu Węgierskiego Prowincji Teutonii. Mieszka w Sopronie.

teksty autora

Facebook