Youssef Chadid

Youssef Chadid - pochodzi z Casablanki w Maroku. W Polsce mieszka od 23 lat i ma polskie obywatelstwo. Ukończył arabistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował też we Francji teologię muzułmańską. Obecnie jest imamem wielkopolskim, pracuje jako dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, jest też przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP. Jego żona jest Polką, mają dwoje dzieci.

teksty autora

Facebook