Grzegorz Łęcicki

Grzegorz Łęcicki - ur. 1958, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, apologetyk, teolog kultury i mediów, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW; miłośnik filmu i kinematografii, szczególnie polskich filmów fabularnych, warszawiak z urodzenia i wychowania; mąż i ojciec.

teksty autora

Facebook