Ukryty za Synem
Drogą do ojcostwa jest bycie synem. Dlatego Jezus jest dla nas najdoskonalszym wzorem.

Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem?

To znaczy, że daje życie. To jest fundamentalna prawda, od której wszystko się zaczyna i na której wszystko się kończy. Bóg jest miłością i źródłem wszelkiej miłości, dlatego jest u początku każdego ludzkiego istnienia. Jeśli z tej prawdy zrezygnujemy, wchodzimy w ideologiczną mgłę, w całkowity relatywizm religijny, moralny i filozoficzny. Jego skutki obserwujemy dzisiaj.

Pojęcie ojcostwa Boga zostało zaczerpnięte z ludzkich relacji. Jezus powołuje się na relacje ojca do dzieci, by objawić relacje Boga do człowieka i człowieka do Boga. Bóg jest Ojcem, ale w absolutnie innym znaczeniu, niż jest nim tata w rodzinie. Człowiek daje życie, uczestnicząc w tajemnicy ojcostwa, do której Stwórca go dopuścił. Trzeba oddzielić doświadczenie ojcostwa Boga, które jest wtórne wobec naturalnego ojcostwa, od samej genezy ojcostwa, które jest absolutnie pierwotne wobec naturalnego ojca. Rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości jest podstawą antropologii chrześcijańskiej.

Jakie konsekwencje w naszym życiu ma to, że Bóg jest naszym Ojcem?

Decyduje o wszystkim, poczynając od tego, że naturalna komórka społeczna, która służy przekazywaniu życia, to związek mężczyzny i kobiety. Tak powiedział Bóg, tak stworzył człowieka, taką dał mu naturę. Prawda ta wpisana jest w nasze geny. Miłość rodzicielska jest odbiciem miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym. Wszystkie inne ludzkie racje będą względne. Recta ratio, prawy rozum, na który powołuje się Stolica Apostolska, (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Józef Augustyn SJ - ur. 1950, jezuita, wykładowca, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, redaktor naczelny "Życia Duchowego" (2001-2014), autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji z zakresu duchowości. Obecnie pracuje w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. (wszystkie teksty tego autora)

Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

SUMIENIE NIE JEST WREDNE

DZIEJE GRZECHU

SZTUKA PATRZENIA W SIEBIE

O POKUSACH, KTÓRE ZBLIŻAJĄ DO BOGA

NAŚLADOWANIE


komentarzeFacebook