Archwium > Numer 439 (03/2010) > Kontrowersje > Autor pominął trzy wypowiedzi

Autor pominął trzy wypowiedzi
W lutowym numerze miesięcznika "W drodze", poświęconym sakramentowi pokuty, zamieściliśmy tekst o. Pawła Gużyńskiego OP "Szkodliwa praktyka", w którym autor zwrócił uwagę na kwestię spowiadania się wiernych podczas niedzielnej mszy św. Głos w tej sprawie zabrał o. Jacek Salij OP. Poniżej publikujemy jego list oraz odpowiedź o. Pawła Gużyńskiego.

Pragnę zwrócić uwagę na to, że Autor pominął co najmniej trzy wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat spowiadania podczas Mszy świętej:

1) W oficjalnym organie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Notitiae”, w dokumencie pt. Responsa ad dubia proposta, znajduje się fragment następujący:

Jest rzeczą oczywistą, że wolno także spowiadać w czasie celebracji uroczystych Mszy św., ilekroć przewiduje się, że wierni poproszą o tę posługę. Jeśli odbywa się koncelebracja Eucharystii, trzeba poprosić niektórych kapłanów, aby powstrzymali się od koncelebracji i byli do dyspozycji wiernych, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu pokuty. Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno łączyć sakramentu pokuty ze Mszą św., tak, aby odbywała się tylko jedna czynność liturgiczna („Notitiae” 37:2001 s. 259–260; przeł. ks. Dionizy Pietrusiński).

2) W liście apostolskim motu proprio Misericordia Dei z 7 kwietnia 2002 r. o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty Jan Paweł II napisał:
2. Ordynariusze miejsca, jak również proboszczowie oraz rektorzy kościołów i sanktuariów winni okresowo sprawdzać, czy faktycznie wierni mają możliwie najbardziej ułatwiony dostęp do spowiedzi. W szczególności zaleca się, by spowiednicy byli obecni i widoczni w miejscach kultu w określonych godzinach, wyznaczonych według rozkładu dostosowanego do rzeczywistej sytuacji penitentów, a zwłaszcza gotowość do spowiadania przed Mszami świętymi, jak również gotowość do wyjścia naprzeciw potrzebom wiernych także podczas celebracji Mszy świętyc (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jacek Salij OP - ur. 1942, dominikanin, duszpasterz, emerytowany profesor teologii UKSW, autor wielu książek i artykułów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Zbrodnia ukrzyżowania

WSPANIAŁOŚĆ SĄDU BOŻEGO

Pierwsza komunia dziecka z niepełnosprawnością umysłową

Papieżyca Joanna oraz inne tematy widma

RELIGIJNE ZOBOJĘTNIENIE


komentarzeFacebook