Archwium > Numer 408 (08/2007) > Rozmowa w drodze > Głosić to, w co się wierzy

Głosić to, w co się wierzy

Czy „Jezus z Nazaretu” Benedykta XVI jest książką ważną?

Jarosław Makowski: Oczywiście – już przez sam fakt, że pisze ją urzędujący papież, to po pierwsze. Po drugie, dlatego że obraz Zbawiciela kreśli przywódca duchowy ponad 1,5 miliarda katolików na świecie. I po trzecie wreszcie, dlatego że jest to książka niejako prywatna, gdyż – jak stwierdza Autor – żadną miarą nie może być traktowana jako wypowiedź Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Stanowi wynik osobistego poszukiwania „oblicza Pana”, co sprawia, że – jak dodaje Benedykt XVI – każdy może mieć zdanie przeciwne. Innymi słowy: jest to zaproszenie do dyskusji z papieżem, do konfrontacji swojego obrazu udzielającego się Boga z tym obrazem, który odnajdziemy w refleksjach papieskich. Jest to ze strony Benedykta XVI, by tak rzec, przyzwolenie na pluralizm chrystologiczny. Co akurat nie powinno dziwić, gdyż jest on obecny od samego początku chrześcijaństwa. Mamy cztery, różniące się od siebie Ewangelie, a nie jedną. Papież prosi czytelników – pokazując zarazem teologiczną pokorę – o tę odrobinę sympatii, bez której niemożliwe jest jakiekolwiek zrozumienie. I z takim rodzajem sympatii dla Autora podchodziłem do lektury Jezusa z Nazaretu.

Elżbieta Wiater: Na pewno można powiedzieć, że to dzieło świetnego teologa. Sądzę jednak, że to, na ile jest ważne, zawsze będzie zależało od poszczególnego czytelnika. Benedykt XVI napisał we wstępie, że jest to jak gdyby zwieńczenie jego (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Golubiewski OP - ur. 1975, dominikanin, dr teologii. Uczy w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Pracował w Instytucie Tomistycznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Warszawie. Obecnie pracuje w Wydawnictwie W drodze w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

Jarosław Makowski - ur. 1973 jest filozofem i teologiem, dyrektorem Instytutu Obywatelskiego w Warszawie, wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, stale publikuje m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Gazecie Prawnej", ostatnio wydał książkę Kobiety uczą Kościół (2007). (wszystkich teksty tego autora)

Elżbieta Wiater - ur. 1976, absolwentka historii na UJ i teologii na PAT, obecnie pisze doktorat z teologii biblijnej, redaktor naczelny pijarskiego kwartalnika młodych "eSPe", publikowała w "Liście", "Azymucie", "Posłańcu" i "eSPe", mieszka w Krakowie. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Czekając na lato

SZKLANKA Z OCEANEM

Pobłogosławione gruzy

ISKRA Z KRZEMIENIA

Czy możesz odpowiedzieć amen?


komentarzeFacebook