Archwium > Numer 406 (06/2007) > Poślij nas > Słowo, które krzepi

Słowo, które krzepi
Słowo krzepiące bierze się na języku z doświadczenia wspólnoty, nie tylko z tego, że sam jestem uczniem, ale że jestem we wspólnocie uczniów - że jestem w Kościele.

Z Księgi proroka Izajasza:

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę, nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież. Mól ich zgryzie. Kto między wami boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi.

Język uczniów

Chciałbym zaprosić do medytacji nad słowem, i to nad takim, które – jak mi się wydaje – określa charyzmat dominikański. Szukając takiego słowa, natrafiłem na pierwsze zdanie w Trzeciej Pieśni Sługi Jahwe u proroka Izajasza: „Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym” – zdanie, które z wielu powodów można odnieść do dominikanów. Sługa Jahwe w Trzeciej Pieśni jest sługą słowa. Nawet nie jest wprost nazywany sługą, dopiero na zakończenie tej pieśni, już w wersecie dziesiątym, który według egzegetów nie należy do niej, pada to właśnie (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


abp Grzegorz Ryś - ur. 1964, arcybiskup metropolita łódzki, w latach 2011 - 2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego przy Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem historii Kościoła, do 2011 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kłopot z adwentem

Posłani w związku z grzechem

Dać ludziom prawo do siebie

KIM ON JEST DLA MNIE

IDĄCY PO ŚLADACH


komentarzeFacebook