Archwium > Numer 364 (12/2003) > Świat późnej nowoczesności > Wspólny środek pluralistycznego świata

Wspólny środek pluralistycznego świata

Czy można określić, która z religijnych tradycji jest dalsza, a która bliższa rzeczywistości będącej ich celem? Czy też skazani jesteśmy na nieunikniony solipsyzm, w ramach którego słuszność chrześcijaństwa ogranicza się do chrześcijan, bez możliwości roszczenia sobie prawdy wobec buddystów czy muzułmanów? Z drugiej strony, czy jest coś z hinduskiego czy konfucjańskiego rozumienia rzeczywistości, co pozostaje autorytatywne dla żydów, chrześcijan i filozofów?

W przekonaniu, że religia jest pewnym zjawiskiem w ramach tego świata, musimy dostrzec, że jest ona rzeczywiście obszarem sensu, w którego granicach znajduje się również obserwator. Jedyną perspektywą spojrzenia na prawdę religijną jest perspektywa ze środka naszego uczestnictwa w tej prawdzie. Nie jest dostępny żaden niezależny punkt widzenia znajdujący się poza relacją do prawdy. Neutralność jest iluzją. Nie mamy przywileju dystansu, dzięki któremu możemy widzieć całą rzeczywistość w relacji do konkurencyjnych względem siebie symbolizacji, ani też nie możemy obyć się bez potrzeby poważnego potraktowania poszukiwania prawdy o całości, w której się znajdujemy. Pierwsze ze wspomnianych nastawień prowadzi do zjawiskowego badania religii, drugie do świeckiej obojętności na wszelki sens. Żadnej z tych opcji nie można utrzymać zbyt długo, bez przyjęcia alternatywnej, nawet niewypowiedzianej, orientacji na porządek bytu jako całości. Ludzie są nieuchronnie przejrzyści wobec pytania o Byt. Oznacza to, że jesteśmy (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


David Walsh - wykłada filozofię polityczną na Catholic University of America, autor książek "The Growth of the Liberal Soul" oraz "After Ideology". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Gniazda

ZA ZASŁONIĘTYMI FIRANKAMI

Po co Papieżowi doktorat honoris causa?

Wiersze

Psałterz Lewisa


komentarzeFacebook