Archwium > Numer 364 (12/2003) > Świat późnej nowoczesności > Wspólny środek pluralistycznego świata

Wspólny środek pluralistycznego świata

Czy można określić, która z religijnych tradycji jest dalsza, a która bliższa rzeczywistości będącej ich celem? Czy też skazani jesteśmy na nieunikniony solipsyzm, w ramach którego słuszność chrześcijaństwa ogranicza się do chrześcijan, bez możliwości roszczenia sobie prawdy wobec buddystów czy muzułmanów? Z drugiej strony, czy jest coś z hinduskiego czy konfucjańskiego rozumienia rzeczywistości, co pozostaje autorytatywne dla żydów, chrześcijan i filozofów?

W przekonaniu, że religia jest pewnym zjawiskiem w ramach tego świata, musimy dostrzec, że jest ona rzeczywiście obszarem sensu, w którego granicach znajduje się również obserwator. Jedyną perspektywą spojrzenia na prawdę religijną jest perspektywa ze środka naszego uczestnictwa w tej prawdzie. Nie jest dostępny żaden niezależny punkt widzenia znajdujący się poza relacją do prawdy. Neutralność jest iluzją. Nie mamy przywileju dystansu, dzięki któremu możemy widzieć całą rzeczywistość w relacji do konkurencyjnych względem siebie symbolizacji, ani też nie możemy obyć się bez potrzeby poważnego potraktowania poszukiwania prawdy o całości, w której się znajdujemy. Pierwsze ze wspomnianych nastawień prowadzi do zjawiskowego badania religii, drugie do świeckiej obojętności na wszelki sens. Żadnej z tych opcji nie można utrzymać zbyt długo, bez przyjęcia alternatywnej, nawet niewypowiedzianej, orientacji na porządek bytu jako całości. Ludzie są nieuchronnie przejrzyści wobec pytania o Byt. Oznacza to, że jesteśmy (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


David Walsh - wykłada filozofię polityczną na Catholic University of America, autor książek "The Growth of the Liberal Soul" oraz "After Ideology". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

"Pastores", "Więź", "Znak"

IDŹ I KOCHAJ

Usprawiedliwienie płytkości

TEKST I KONTEKST

Horyzont pojednania


komentarzeFacebook