Archwium > Numer 339 (11/2001) > Kontrowersje > Ochrzczona wersja Machiavellego?

Ochrzczona wersja Machiavellego?
Pan Włodek ma, oczywiście, prawo do makiawelicznych poglądów. Byleby je tylko uczciwie klasyfikował, a już na pewno nie prezentował jako chrześcijańskich i nie usiłował podpowiadać Kościołowi korekty myślenia.

Każdy autor, zwłaszcza felietonista, ma prawo zarówno do widzenia świata po swojemu, jak i nawet do pewnych uproszczeń czy generalizacji w prezentowaniu tej wizji. Czasami jednak owe uproszczenia są tak dalekie, że przestają służyć uporządkowaniu wykładu i zrozumieniu opisywanej rzeczywistości, lecz po prostu ją fałszują. Mamy wtedy do czynienia nie tyle z prezentowaniem faktów, ile z manipulowaniem nimi (konsekwentnie, także czytelnikami). Niestety, tekst p. Tomasza Włodka może w tym zakresie służyć jako doskonały przykład.

Zacznijmy od uwag najbardziej podstawowej natury. Wśród nich na pierwszym miejscu postawiłbym prezentowaną przez Autora wizję człowieka. Jest to wizja (świadomie?) makiawelistyczna. To właśnie autor Księcia, wśród wielu „użytecznych” wskazówek, udzielał panującemu następującej rady: „Jeśli masz do wyboru: skonfiskować komuś majątek lub zabić mu ojca, wybierz to drugie; zabicie ojca zostanie ci w końcu kiedyś wybaczone, konfiskata majątku — nigdy!”. Straszliwa to wizja, w rzeczywistości pogardzająca człowiekiem, redukująca go do żądzy posiadania, dla której ów człowiek gotów jest wyprzeć się wszelkich wyższych wartości. Nie ma przy tym żadnych wyrzutów sumienia, gdyż i tak jedynym sensownym kryterium oceny ludzkich czynów jest kryterium skuteczności. Machiavelli (a za nim jego komentatorzy) nazywali tę wizję realistyczną, w rzeczywistości nie sposób jej nazwać inaczej, jak tylko cyniczną. Co więcej, taka wizja człowieka prowadzi (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


abp Grzegorz Ryś - ur. 1964, arcybiskup metropolita łódzki, w latach 2011 - 2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego przy Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem historii Kościoła, do 2011 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Posłani w związku z grzechem

Kłopot z adwentem

SÓL W OKU ŚWIATA

Dać ludziom prawo do siebie

TU CHODZI O MIŁOŚĆ


komentarzeFacebook