Winni grzechów Kościoła
My, katolicy, powinniśmy być przede wszystkim dumni z tego, że to właśnie nas obarcza się odpowiedzialnością nawet za grzechy sprzed wielu wieków. Trudno o mocniejszy dowód, że tożsamość Kościoła poprzez wieki jego istnienia jest czymś bezspornym również dla tych, którzy do niego nie należą.

Na Środę Popielcową, 8 marca 2000 roku, w kalendarzu uroczystości jubileuszowych przewidziana jest, w rzymskiej bazylice św. Sabiny ceremonia prośby Kościoła o przebaczenie „błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań” 1, jakich jego dzieci dopuściły się w mijającym tysiącleciu. Ponieważ papieże rokrocznie zaczynają Wielki Post w bazylice św. Sabiny, dlatego Jan Paweł II z pewnością chciałby osobiście przewodniczyć owej pokutnej ceremonii uroczystości jubileuszowych.

Historyczny kontekst inicjatywy Jana Pawła II

Zacznijmy od przypomnienia najnowszej historii omawianego problemu. Bezpośrednie wezwanie, by Kościół skorzystał z okazji mijającego tysiąclecia i przeprowadził rachunek sumienia oraz dokonał wyznania win popełnionych w jego imieniu, sformułował Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millennio adveniente, opublikowanym 10 listopada 1994 roku. W czterech paragrafach tego dokumentu (33–36) Papież wzywa do tego aktu oraz wskazuje trzy dziedziny, które, jego zdaniem, domagają się szczególnej pokuty i nawrócenia.

Pod koniec drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa — rozpoczyna swoje wezwanie Ojciec Święty — „jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszen (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jacek Salij OP - ur. 1942, dominikanin, duszpasterz, emerytowany profesor teologii UKSW, autor wielu książek i artykułów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Dlaczego Kościół tak późno potępił tortury?

Szukać wyjścia w sytuacji bez wyjścia

Wielodzietność

Żebro Adama

Problem sterylizacji


komentarzeFacebook