Odpust Jubileuszowy

Warunki zyskania odpustu

Jubileusz jest czasem szczególnego zmiłowania Bożego. Wierni mogą zyskiwać odpust zupełny (darowanie kar doczesnych za grzechy) pod warunkami, które określił Ojciec Święty:

 

1. Sakrament Pokuty.

2. Komunia św.

3. Modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, zgodnie z intencjami Papieża.

4. Spełnianie dobrych uczynków przede wszystkim o charakterze pokutnym.

5. Nawiedzenie kościoła jubileuszowego, wyznaczonego przez Biskupa Diecezjalnego lub braci będących w potrzebie i zmagają  cych się z trudnościami życiowymi. W kościele — modlitwa indywidualna lub zbiorowa, którą może być: adoracja Najśw. Sa kramentu, jutrznia, nieszpory, czytanie Pisma Św. połączone z rozważaniem, Droga Krzyżowa, Różaniec lub inna modlitwa do NMP.

6. Wzbudzenie mocnego postanowienia walki z grzechem i pracy nad sobą, umacnianie więzi z Kościołem, dawanie świadectwa.

7. Odpust można ofiarować za dusze zmarłych.

8. Odpust można zyskać tylko raz dziennie.

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

okladka

okladka

okładka

okladka

okładka


komentarzeFacebook