Archwium > Numer 321 (05/2000) > Kiedy się modlisz > Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Oto pełny polski tekst „Wyznania win i prośby o przebaczenie”, ogłoszonego na niedzielnej Mszy świętej z okazji Dnia Przebaczenia pod przewodnictwem Jana Pawła II. Odmówiono je po kazaniu Papieża w czasie Mszy św., której przewodniczył on 12 marca w Bazylice św. Piotra. Poszczególne wezwania wygłaszali kardynałowie i arcybiskupi, stojący na czele poszczególnych urzędów watykańskich.

 

Wezwanie wstępne

Ojciec Święty: Bracia i Siostry, błagajmy z ufnością Boga, naszego Ojca, miłosiernego i litościwego, nieskorego do gniewu, Boga wielkiej miłości i wierności, aby wejrzał na skruchę swojego ludu, który pokornie wyznaje swe winy, i okazał mu swoje miłosierdzie.

Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu

I. Ogólne wyznanie grzechów

KARD. B. GANTIN: Módlmy się, aby Duch Święty natchnął nas do wyznania grzechów i do skruchy, aby nasz ból był świadomy i głęboki oraz byśmy dokonali prawdziwego oczyszczenia pamięci, uznając z pokorą winy przeszłości, i weszli na drogę szczerego nawrócenia.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Boże, Twój Kościół pielgrzymujący, nieustannie przez Ciebie uświęcany krwią Twego Syna, w każdej epoce gromadzi w swojej wspólnocie wiernych promieniejących świętością oraz tych, k (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

okladka

okladka

okladka

Modlitwa optymisty i wdzięcznego

okladka


komentarzeFacebook