Archwium > Numer 462 (02/2012) > Wstępniak > Drodzy czytelnicy,

Drodzy czytelnicy,

czy Pan Bóg śmieje się z tego, że „wodę świeconą wydajemy na szklanki”, o czym można przeczytać przy drzwiach zakrystii jednego z dominikańskich klasztorów? Czy może bliżej Mu do opinii wykreowanego przez Umberto Eco w Imieniu róży ponurego bibliotekarza Jorgego z Burgos, który w śmiechu widział znak głupoty i początek grzechu?

Ojciec Joachim Badeni mówił, że umiejętność traktowania świata i siebie samego z dystansem i humorem jest jednym z najważniejszych elementów chrześcijańskiej pokory. I z pewnością nie chodziło mu o to, by kpić ze świętości, ośmieszać mękę Chrystusa albo puszczać z ambony oko do wiernych, walcząc o tytuł fajnego księdza. Humor jest nam potrzebny, by uwolnić się od śmiertelnego patosu, w który niekiedy wpadamy. To droga do zgody na siebie samego – na nasze słabości, wady, przyzwyczajenia. Bo jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, poczucie humoru i umiejętność spojrzenia na siebie z dystansu, to ostatecznie kwestia wiary, a nie charakteru. To zgoda na to, że choć marni i niedoskonali jesteśmy, jednak zawsze kochani przez Boga. Nie będziemy się wtedy zadręczać pytaniami, czy kaszanka to wędlina i czy aby na pewno można ją zjeść w piątek. Bo jak pisze o. Wacław Oszajca, taka „jurydyczna pobożność i sprawiedliwość potrafi , nie tylko w sferze religijnej, doprowadzić do tragedii”.

Warto w tym momencie przywołać słowa wspominanego w tym numerze prezydenta Czech Václava Havla, który już po zakończeniu prezydentury powiedział tak: „To, do czego dążyłem, nie ma charakteru celu, który w pewnym momencie można osiągnąć i wykreślić z wykazu rzeczy do zrobienia. To raczej ideał, do którego wciąż próbujemy się zbliżyć”. Zapamiętajmy dobrze te słowa.


Roman Bielecki OP - ur. 1977, dominikanin, absolwent prawa KUL oraz teologii PAT, redaktor naczelny miesięcznika "W drodze", mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,


komentarzeFacebook