Archwium > Numer 308 (04/1999) > Między życiem a śmiercią > Początek i koniec życia ludzkiego

Początek i koniec życia ludzkiego

Rozwój nauki i techniki przebiega w ostatnich dziesięcioleciach w tempie niespotykanym do tej pory w dziejach ludzkości. Taki właśnie rozwój stawia współczesne społeczeństwo — z jednej strony — przed nowymi możliwościami i niesie ze sobą — z drugiej strony — określone problemy gospodarcze i ekonomiczne. Aby ostać się na rynku produkcyjnym, należy stale racjonalizować, co konkretnie znaczy: wprowadzać do produkcji maszyny komputerowe następnej generacji. Kto nie reaguje na odkrycia i nowe możliwości, ten po prostu wypada z gry.

Rozwój nauki i techniki w medycynie niesie ze sobą nowe możliwości i niespotykane do tej pory problemy etyczne i prawne. Nie tylko tzw. człowiek z ulicy, ale również specjaliści wysokiej klasy nie są na nie przygotowani. Można postawić tezę, że myślenie etyczne nie nadąża za myśleniem technicznym. Człowiek współczesny posiada w ręku takie moce i siły, w których jedni dostrzegają szczęście i przyszłość ludzkości, a drudzy — jej nieszczęście i zagładę. Pierwsi twierdzą, że tylko nauka potrafi podjąć skuteczną walkę z głodem i chorobami, drudzy uważają, że niekontrolowana interwencja nauki i techniki w środowisko naturalne i życie człowieka stanowi ich zagrożenie, a nawet śmiertelne niebezpieczeństwo. Z rozwojem nauki i techniki wiążą się nadzieje na lepszą przyszłość oraz lęki przed nieznanymi i nieobliczalnymi konsekwencjami.

Pole naszych rozważań, stawiania pytań, ograniczymy do analizy sytuacji początku i końca ludzkiego życia. W tych momentach, decydujących o byciu i nie–byciu człowieka, stan nauki (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Misja Edyty Stein dla współczesnego człowieka

Zamyślenia nad śmiercią

Religia sportu

Życie człowieka w ręku człowieka

Nie do wiary!


komentarzeFacebook