Archwium > Numer 304 (12/1998) > Fides et ratio > Nauka w horyzoncie Mądrości Bożej

Nauka w horyzoncie Mądrości Bożej

Relacje między wiarą a rozumem przynależą tematycznie do głównego nurtu analiz historii i współczesności człowieka, analiz dokonywanych syste matycznie przez Papieża–Polaka, na przestrzeni dwudziestu lat Jego Pontyfikatu.

Często tematyka ta jest artykułowana przez takie synonimiczne hasła jak: wiara a nauka, wiara a wiedza ludzka lub wiara a technologia naukowa. W dziesiątkach homilii, listów apostolskich, wykładów inaugurujących posiedzenia i zjazdy różnorodnych organizacji naukowych, w encyklikach takich jak Redemptor hominis, Veritatis splendor, w opublikowanych wywiadach i wspomnieniach (Przekroczyć próg nadziei, Dar i Tajemnica) Jan Paweł II formułuje i przekazuje wiernym naukę Kościoła o relacjach wiary i rozumu, rozumu, który w naszych czasach manifestuje się spektakularnie przez naukę i technologię naukową.

I właśnie Fides et ratio jest dokumentem, który w niezwykły sposób wpisuje się w ów doniosły nurt nauczania Jana Pawła II o prawdziwym rozumieniu związków wiedzy ludzkiej z Mądrością Bożą. W dokumencie tym bowiem znajdujemy nie tylko podsumowanie dotychczasowych szczegółowych wykładni papieskich rozumienia relacji wiara–wiedza, ale może przede wszystkim przejrzyste i jasne ukazanie konsekwencji każdego aktu i procesu zerwania więzi pomiędzy prawdą osiąganą na drodze rozumowej a prawdą Bożego Objawienia.

Wiek XX mija jako epoka osobliwego w dziejach człowieka rozwoju nauki i techniki. Liczba i znaczenie odkryć naukowych i wynalazków technicznyc (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mieczysław Sawicki - ur. 1930, fizyk, dr hab., wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kolorowy ateizm

Pedagogika katolicka wobec reformy oświaty

CZESKI FILM O JANIE HUSIE

ZEMSTA CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ

TO NIE KONIEC


komentarzeFacebook