Archwium > Numer 514 (06/2016) > Wstępniak > Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

świat, w którym żyjemy, tylko pozornie jest wyczulony na doświadczenie inności. W rzeczywistości pozostaje kulturą podtrzymywanych różnic, w której teoretycznie jesteśmy gotowi znosić odmienność „innych”. Choć technika mnoży i doskonali środki, dzięki którym masowo komunikujemy się między sobą, niewiele to pomaga we wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu odmienności. W dużo większym stopniu utrwala klisze i uprzedzenia.

W tym numerze miesięcznika poruszamy kwestię transseksualizmu, o której pisze się mało albo prawie wcale – nie tylko w kościelnych magazynach. W myśleniu o osobach z takimi problemami pozostajemy mocno naznaczeni stereotypami i skojarzeniami z seksualną fanaberią. Nie zastanawiamy się nad ich samotnością, zmaganiem i społecznym odrzuceniem. Nie widzimy cierpiących ludzi, którzy przeżywają swoją tożsamość jako uwięzienie w ciele. Podejmując temat transseksualizmu, nie chcemy szukać taniej sensacji, podważać doktryny i kościelnej nauki o człowieku. Zdajemy sobie sprawę, jak trudny i delikatny jest to problem, zarówno od strony oceny moralnej, jak i refleksji bioetycznej. Jednak unikanie rozmowy na ten temat nie zbliża nas do jego rozwiązania. To ostatnie zdanie można też odnieść do aborcji, o której również piszemy w tym miesiącu. Kwestia ochrony życia pozostaje bezsporna. Dyskusyjne są jednak drogi wiodące do tej ochrony. Podobnie jak w przypadku ewangelicznej pomocy osobom transseksualnym w znalezieniu ich miejsca w Kościele, status płodu ludzkiego to nie kwestia wiary czy religii, lecz rzetelnego rozumowania na gruncie ludzkiego doświadczenia i wiedzy naukowej. Mamy nadzieję, że te kilka refleksji pozwoli Państwu uporządkować swoje myślenie na ten temat.


Roman Bielecki OP - ur. 1977, dominikanin, absolwent prawa KUL oraz teologii PAT, redaktor naczelny miesięcznika "W drodze", mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

Wstęp

Drodzy czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,


komentarzeFacebook