WYMOWA ZNAKU

Zastanawia mnie praktyka udzielania komunii świętej tylko pod jedną postacią. Dlaczego wyłącznie ksiądz spożywa krew Pańską?

Wydaje się, że nie jest to problem, który nurtuje szerokie rzesze katolików. W Kościele katolickim istnieje wiele form przyjmowania komunii świętej. Warto przypomnieć, że katolicy obrządków wschodnich zawsze przyjmują komunię pod dwiema postaciami. Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia pracy na terenie Rosji i Ukrainy wiem, że wierni nie mają zasadniczo żadnych problemów z uczestniczeniem w liturgii w łacińskim bądź bizantyjskim obrządku. Nie spotkałem przez te lata nikogo z tradycji wschodniej, kto zapytałby mnie, dlaczego w Kościele katolickim obrządku łacińskiego przyjmuje się tylko ciało Pańskie. Postaram się jednak odpowiedzieć na to pytanie.

Po pierwsze, trzeba rozwiać wszelkie wątpliwości na temat tego, czy w jednej postaci sakramentalnej jest obecny cały Chrystus. Polemika wokół tego zagadnienia była szczególnie ożywiona w czasie reformacji. Kościół katolicki z całą jednoznacznością określił wtedy swoje stanowisko. W dekretach Soboru Trydenckiego (1562) czytamy, że „również pod jedną postacią przyjmuje się w pełni całego Chrystusa i prawdziwy sakrament. Dlatego, jeśli chodzi o owoc, przyjmujący tylko jedną postać nie są pozbawieni żadnej łaski koniecznej im do zbawienia” (Breviarium fidei VII, 312). Chrystus jest tak samo obecny w jednej postaci eucharystycznej, jak i w obu.

Przez następne stulecia komunia święta była udzielana wiernym pod jedną postacią, czyli pod postacią chleba. Sobór Watykański II, dokonując reformy liturgicznej, zapowiedział możliwość udzielania w pewnych wypadkach komunii pod dwiema postaciami. Jak zauważa jednak ojciec Jacek Salij, ojcowie soborowi wyraźnie zaznaczyli, że dokonali tej zmiany, „potwierdzając zasady dogmatyczne ustalone przez Sobór Trydencki” (Sacrosanctum concilium, 55). Ważne, żeby się nie pojawiło u nikogo podejrzenie, że skoro teraz jest możliwość przystąpienia do komunii świętej pod dwiema postaciami, to pod jedną postacią otrzymujemy tylko część łaski. Dogmatyczne zasady pozostają te same. Zarówno w jednej, jak i w dwóch postaciach eucharystycznych przyjmujemy „w pełni całego Chrystusa”.

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Surówka OP - ur. 1975, dominikanin, duszpasterz Lednicy 2000, mieszka na Polach Lednickich. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

NIE SŁUCHAM MOJEGO PAPIEŻA

ŁZY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

NOWA RODZINA

Rodzicielka

PAŚĆ ZNACZY KOCHAĆ


komentarzeFacebook