Archiwum > Numer 353 (01/2003)
W drodze 2003, nr 01
       E-WYDANIE:

Dominikanie na niedzielę


Rozmowa w drodze


Nie lękajcie się


Światłość świata
Marcin Rybicki OCD
Katarzyna Najman
Tomasz Jaklewicz


Posłannictwo Kościoła
Wolfhart Pannenberg
Szlachetna jest gotowość rozumienia każdego człowieka, analizowania każdego systemu, przyznawania racji wszystkiemu co słuszne, nie może ona jednak oznaczać gubienia pewności własnej wiary ani też podkopywania zasad moralności, których brak bardzo szybko daje się odczuć w życiu całych społeczeństw, również po swych opłakanych skutkach (RH 6).

Jan Sokol
Jezus Chrystus jest stałym początkiem i nieustającym ośrodkiem Misji, którą Sam Bóg skierował do człowieka. Jeśli Misja ta zdaje się napotykać we współczesnej epoce na opory większe niż kiedykolwiek, to okoliczność ta również świadczy o tym, że jest Ona w tej epoce bardziej potrzebna i bardziej - pomimo oporów - oczekiwana niż kiedykolwiek (RH 11).

Paweł Bortkiewicz TChr, Paweł Łącki, Tomasz Czarnecki
Nikt nie może uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale musi być świadom, że pozostaje w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą odpowiedzialny jest Kościół (RH 19).

Mateusz Przanowski OP
Celem wszelkiej w Kościele posługi - apostolskiej, duszpasterskiej, kapłańskiej, biskupiej - jest zachować dynamiczną spójnię Tajemnicy Odkupienia z każdym człowiekiem. Kiedy uświadamiamy sobie to zadanie, wówczas jeszcze lepiej zdajemy się rozumieć co to znaczy, że Kościół jest matką (RH 22).Reportaż


Listy do fraterni


Felietony
Jan Góra OP
Grzegorz Górny
Włodzimierz Fenrych


Kronika


Orientacje


Kiedy się modlisz


Szukającym drogi
Facebook