Archiwum > Numer 486 (02/2014)
W drodze 2014, nr 02
       E-WYDANIE:

Wstępniak
Roman Bielecki OP


Rozmowa w drodze


Podwójne życie


Zawód jak każdy inny
Eryk Mistewicz, Włodzimierz Bogaczyk

Część dziennikarzy, publicystów i liderów opinii publicznej uczyniła sobie z Kościoła i antykościoła coś w rodzaju młota na oponentów.

Anna Sosnowska

Ksiądz moich marzeń lubi ludzi. Lubi z nimi przebywać, lubi z nimi rozmawiać, żartować, interesuje się ich sprawami. Nie boi się ich.

Jerzy Sosnowski

Od wiernych wolno księdzu wymagać tyle samo, co od siebie, albo mniej! Niech nie czyni ze swoich kazań połajanek, lecz wspólny namysł. Bo i wysiłek życia jest wspólny.

ks. Mirosław Maliński

Ksiądz parafialny, który zechce spotkać swoich sąsiadów, trafi na zasieki w postaci domofonów, strzeżonych osiedli czy ogrodzonych domków jednorodzinnych. Jak sforsować taką zaporę?

ks. Mirosław Tykfer

Przeżyłem taki rok, gdy bycie księdzem było dla mnie ogromnie trudne. Pojawiła się nawet silna pokusa, aby zrezygnować z tej drogi, która w celibacie i posłuszeństwie wydawała się dalej niemożliwa.

ks. Ignacy Soler

Jestem kapłanem dla wszystkich bez żadnej różnicy: wierzących i niewierzących, biednych i bogatych, intelektualistów i robotników w fabryce, chorych i zdrowych, tych ze światopoglądem lewicowym i prawicowym. Służba kapłańska nie może być nigdy elitarna.

ks. Piotr Gałas, Katarzyna Kolska, Roman Bielecki OP

Ludzie powinni usłyszeć, że nie jesteśmy lepsi od nich, bo stoimy bliżej ołtarza i mamy święte szaty. Jeżeli twoje przyznanie się do słabości podniesie na duchu tych, którzy się zmagają ze swoimi słabościami, to jest to bardzo dobry efekt.Jak czytać Pismo Święte?


Orientacje


Felietony
Dariusz Rosiak
Paulina Wilk
Konrad Kruczkowski
Marek Magierowski
ks. Grzegorz Strzelczyk
Tessa Capponi-Borawska


Szukającym drogi


Dominikanie na niedziele
Facebook