Archiwum > Numer 547 (03/2019)
W drodze 2019, nr 03
CO W MARCOWYM MIESIĘCZNIKU ?W DRODZE? KOŚCIÓŁ KOBIET, KOBIETY W KOŚCIELE? Pierwszymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa były kobiety. Z zachowanych tekstów wynika, że odgrywały one o wiele większą rolę w życiu Kościoła pierwszych wieków. Dziś, na poziomie parafii traktowane są nierzadko z patriarchalną wyższością. Mogą posprzątać kaplicę, upiec ciasto na festyn, wręczyć biskupowi wiązankę kwiatów przy okazji wizytacji. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk zastanawia się, jakie teologiczne i praktyczne racje stoją za tym, że jedynie mężczyźni mogą zostać księżmi. Czy rzeczywiście wystarczy wyświęcić kobiety, by Kościół zaczął mówić ich głosem? OBOK MNIE MIESZKA GRZESZNIK O co chodzi w nawróceniu? O sprawiedliwość czy o człowieka? - pyta dominikanin Maciej Biskup. Jeśli grzech polega przede wszystkim na zerwaniu relacji z Bogiem, nie można sprowadzić nawrócenia do aktu Bożej litości albo wyzerowania długów. Jezus zaprasza nas, grzeszników do współpracy w dobru, tak jak powierzył niewiernemu Piotrowi odpowiedzialność za Kościół. Ufając nam, uczy zaufania. Tylko czy potrafimy Go w tym naśladować? BOŻE CHROŃ KRÓLOWĄ Na kilkanaście dni przed planowym brexitem na dobrą sprawę nic o nim nie wiadomo. Okazało się, że nie tak łatwo opuścić Unię Europejską. Dariusz Rosiak tłumaczy, dlaczego Brytyjczycy zagłosowali za wystąpieniem. Jeśli krytycznie zbadać główne argumenty za brexitem, okaże się, że w większości oparte są na manipulacji i fałszywych danych. A jednak Rosiak broni racjonalności takiej decyzji. Zwraca uwagę na szersze zjawisko, które obejmuje całą Europę: ludzie mają dość obecnego kształtu polityki, ponieważ kluczowe decyzje zapadają poza ich kontrolą. Czy elity wyciągną z tego wnioski? W marcowym numerze miesięcznika "W drodze" publikujemy ponadto poruszającą rozmowę z Miką Dunin o alkoholiczkach. Dziennikarka Le Figaro, Eugénie Bastié zastanawia się, czy feminizm zdradził kobiety, natomiast Janusz Pyda OP wyjaśnia, jak w pełni wykorzystać zadaną na spowiedzi pokutę. Miesięcznik "W drodze" można nabyć w wersji papierowej w klasztorach dominikańskich i salonach prasowych, natomiast w wersji elektronicznej m.in. w Kindle Store czy i Tunes.

rok wydania: 2019
liczba stron: 144
       DOSTĘPNE FORMATY:

       E-WYDANIE:

Wstępniak
Roman Bielecki OP


Rozmowa w drodze


Kościół kobiet, kobiety w Kościele


Wielki Post


Angielskie wyjście


Co robimy podczas mszy świętej?


Orientacje


Pytania w drodze


Dominikanie na niedziele


Felietony
Facebook