Archwium > Numer 417 (05/2008) > Małżeństwo czy celibat? > Człowiek - tożsamość - wspólnota

Człowiek - tożsamość - wspólnota
Tylko w małżeństwie, jak nauczał Jezus, dwoje ludzi nie jest już dwojgiem, lecz już tu staje się "jednym ciałem" - jednym podmiotem. W tym życiu nie jest możliwe zrealizowanie takiej jedności w inny sposób i "w szerszym gronie". Stąd wyłączność małżeńska.

Chciałbym włączyć się do toczącej się na łamach „W drodze” debaty na temat teologii małżeństwa. Chcę podjąć wyzwanie rzucone przez Janusza Pydę OP 1 i przedstawić antropologię, która mogłaby stanowić podstawę duchowości małżeństwa propagowanej przez Zbigniewa Nosowskiego, a wyrażanej w haśle: „parami do Nieba”. Wizja Nosowskiego została zakwestionowana przez Małgorzatę Wałejko 2 właśnie na podstawie określonych założeń antropologicznych, wedle których natura bytu ludzkiego nie pozwala mówić o wspólnej drodze do Boga – każdy zbawić się (lub lepiej: przyjąć zbawienie) może jedynie sam, sam będąc odpowiedzialny za swoje czyny. Jak zauważa Pyda, Wałejko przyjmuje aksjomat osobności bytu ludzkiego – osoba jest, zgodnie z definicją Boecjusza, substancją indywidualną rozumnej natury (individua substantia rationlis naturae). Spróbuję tu pokazać, że definicja Boecjusza (i wszelkie antropologie wywodzące się z jego myśli) nie są adekwatne wobec nauki o człowieku, którą odnajdujemy w pismach Nowego Testamentu. Mój tekst będzie miał zatem charakter teologiczny. Jeśli dyskutowaną kwestią jest zagadnienie wspólnej/osobnej drogi do zbawienia, tj. to, czy wchodzimy w relacje do Boga razem czy osobno, podstawą odpowiedzi musi być antropologia świadomie czerpiąca z Objawienia. Oczywiście, nie sposób przedstawić w jednym krótkim tekście kompletnej koncepcji antropologicznej. Poniższe uwagi, z konieczności fragmentaryczne i szkicowe, koncentrować się będą na tych asp (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Piotr Sikora - ur. 1971, absolwent teologii PAT i filozofii UJ, doktor filozofii, publikował w "Tygodniku Powszechnym", "W drodze" i "Znaku", mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Jeszcze o historyczności Wielkanocy

Kościół w połowie drogi

Nawrócenie Szawła

KAWAŁEK ZWYKŁEGO PLACKA

KOCHANY, KOCHAJ CAŁĄ MOCĄ


komentarzeFacebook